Kolombiyalı yoldaşların 1 Mayıs 2019’da oldukça zor koşullar altında dağıttıkları bildirinin çevirisi:

Kolombiya’nın Proleterleri ve Ezilenlerine! 

Kolombiya'da kapitalizm bir yüzyılı aşkın süredir gelişiyor ve o zamandan beri korkunç bir sömürüye maruz kalıyor, iktidarını açgözlülükle savunan burjuvazinin açık saldırılarıyla yüzleşiyoruz. Diğer taraftan sol bu iktidar savaşında sürekli kaybeden taraf oluyor.

Kolombiya'da sömürücü sınıf ekonomik krizin etkilerini hissetmeye başladı. Ama bu krizin korkunç bedelini ödeyenler sadece işçiler ve köylüler oluyor. Yüksek oranda taşeron çalıştırma, patronlar ve sarı sendikalar tarafından belirlenen sefalet düzeyinde asgari ücret, hayat pahalılığı, yedek işgücü ordusunun büyümesi ve bunun sonucunda işçiler arasında artan rekabet, hayvancılık, koka yaprağı yetiştiriciliği ve madencilik gibi nedenlerle boşaltılan topraklar...

Burjuvaziye cepheden saldırmamız için gerekli bütün nesnel koşullar mevcut ama savaşımızda bize rehberlik edecek proletarya örgütlülüğü yok. Ülkenin tarihi on yıllardır şiddetle ve kanla yazılıyor. Ama bu yeterli oldu mu acaba?

Hayır! Ve buradan bir ders çıkıyor! Ülkedeki gerilla ve parti programları Marksist teorik temellere dayanmadı ve proletaryadan uzaktı. Bunun sonucu olarak yüzlerce yanlış slogan üretildi ve yoksullar komünizme sempati duyacağı yerde ona karşı kör bir nefret duydular. 

Hatalarımızı düzeltmenin zamanı geldi, kitaplara ve işçi sınıfına dönelim gerçek bir Bolşevik Partisi kurmayı hedefleyelim, ülkedeki tüm savaş meydanlarından revizyonizmi ve sosyal demokrasiyi söküp atalım. Ayaklanmaya giden yol açalım. Elimizde bunları yapmamız için çok güçlü bir silah var: Marksizm-Leninizm. 

Komünist Manifesto'da söylenen şu sözleri hatırlamanın zamanıdır: "burjuvazi, kendi ölümünü getirecek silahları yapmakla kalmayıp, o silahları kullanacak insanları da yaratmıştır —modern işçileri, proleterleri!" Komünistlerin en acil görevi, partiyi kurmak, örgütlenmek ve harekete geçmektir. Kutup yıldızımız bu olsun. 

Avrora İnceleme Grubu (Kolombiya)

çeviri: promete1917.org